Mô hình, figure
Figure Sanji Film Gold Special - One Piece
Mã sp: FG1164
Giá : 196.000 VNĐ

Figure Zoro Film Gold Special - One Piece
Mã sp: FG1163
Giá : 196.000 VNĐ

Figure Luffy Film Gold Special - One Piece
Mã sp: FG1162
Giá : 196.000 VNĐ

Figure Koala Film Gold Special - One Piece
Mã sp: FG1161
Giá : 264.000 VNĐ

Figure Chopper - One Piece
Mã sp: FG1160
Giá : 279.000 VNĐ

Figure Megumi Kato Dress Ver - Saekano
Mã sp: FG1159
Giá : 546.000 VNĐ

Figure Asuna Swimsuit Ver Premium - SAO
Mã sp: FG1158
Giá : 394.000 VNĐ

Figure Leafa - SAO
Mã sp: FG1157
Giá : 359.000 VNĐ

Figure Ken Kaneki - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG1156
Giá : 226.000 VNĐ

Figure Juuzou Suzuya - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG1155
Giá : 226.000 VNĐ

Figure Uta - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG1154
Giá : 226.000 VNĐ

Figure Touka Kirishima - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG1153
Giá : 226.000 VNĐ

Figure Ken Kaneki - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG1152
Giá : 226.000 VNĐ

Figure Suzaku Kururugi - Code Geass
Mã sp: FG1151
Giá : 546.000 VNĐ

Figure Lelouch - Code Geass
Mã sp: FG1150
Giá : 546.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn