Vũ khí
Móc khóa kiếm Attack on Titan
Mã sp: MKK014
Giá : 90.000 VNĐ

Móc khóa kiếm Saber
Mã sp: MKK012
Giá : 90.000 VNĐ

Bộ phụ kiện Naruto 6 món
Mã sp: BVK003
Giá : 190.000 VNĐ

Bộ vũ khí Naruto 10 món
Mã sp: BVK002
Giá : 180.000 VNĐ

Kunai Naruto 27cm loại nhựa
Mã sp: VK018
Giá : 60.000 VNĐ

Phi tiêu Naruto loại nhựa
Mã sp: VK017
Giá : 40.000 VNĐ

Kiếm Elucidator 30cm (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: VK015
Giá : 270.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm
Mã sp: VK013
Giá : 170.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm
Mã sp: VK012
Giá : 170.000 VNĐ

Kiếm Yasuo mặc định 17cm
Mã sp: MKK011
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Kusanagi 17cm
Mã sp: MKK009-010
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Gintama 17cm
Mã sp: MKK007-008
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Dark Repulser 17cm
Mã sp: MKK006
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Excalibur 17cm
Mã sp: MKK005
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Excalibur 17cm
Mã sp: MKK004
Giá : 90.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn