Móc Khóa Vũ Khí
Kiếm Yasuo mặc định 22cm (Còn hàng)
Mã sp : MKK011
Giá : 120.000 VNĐ

Kiếm Kusanagi 17cm (Còn hàng)
Mã sp : MKK009-010
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Gintama 17cm (Còn hàng)
Mã sp : MKK007-008
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Dark Repulser 17cm (Còn hàng)
Mã sp : MKK006
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Lambent Light 17cm (Còn hàng)
Mã sp : MKK001
Giá : 90.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn