Nendoroid
Nendoroid Yuri Katsuki Free Skating Ver
Mã sp : N762
Giá : 322.000 VNĐ

Nendoroid Victor Nikiforov
Mã sp : N741
Giá : 333.000 VNĐ

Nendoroid Utaha Kasumigaoka
Mã sp : N738
Giá : 349.000 VNĐ

Nendoroid Yuri Katsuki
Mã sp : N736
Giá : 322.000 VNĐ

Link: Breath of the Wild Ver DX
Mã sp : N733DX
Giá : 396.000 VNĐ

Nendoroid Link: Breath of the Wild Ver
Mã sp : N733
Giá : 294.000 VNĐ

Nendoroid Ram
Mã sp : N732
Giá : 333.000 VNĐ

Nendoroid Kakashi
Mã sp : N724
Giá : 305.000 VNĐ

Nendoroid Eriri Spencer Sawamura
Mã sp : N721
Giá : 333.000 VNĐ

Nendoroid Sasuke
Mã sp : N707
Giá : 305.000 VNĐ

Nendoroid Boba Fett
Mã sp : N706
Giá : Liên Hệ

Nendoroid Megumi Kato
Mã sp : N704
Giá : 364.000 VNĐ

Nendoroid Mai Shiranui
Mã sp : N684
Giá : 328.000 VNĐ

Nendoroid Kusanagi Kyo Classic Ver
Mã sp : N683
Giá : 305.000 VNĐ

Nendoroid Naruto
Mã sp : N682
Giá : 305.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn