Sản Phẩm Mới
Hàng Order
Figure Kasumi - Pokemon
Mã sp: FG2102
Giá : 481.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Akali - LOL
Mã sp: FG2101
Giá : 526.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Daigo - Pokemon
Mã sp: FG2100
Giá : 462.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Chopper - One Piece
Mã sp: FG2099
Giá : 189.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Makoto Tachibana - Free
Mã sp: FG2098
Giá : 449.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Ieyasu Tokugawa - Sengoku Otome
Mã sp: FG2097
Giá : 907.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Doraemon
Mã sp: FG2096
Giá : 1.020.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Ruri Gokou Holy Angel Kamineko - OreImo
Mã sp: FG2095
Giá : 546.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Tryndamere - LOL
Mã sp: FG2094
Giá : 501.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Selvaria Bles Battle Ver - Valkyria Chronicles
Mã sp: FG2093
Giá : 597.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Kanade Tachibana - Angel Beats
Mã sp: FG2092
Giá : 359.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Mini Sonico
Mã sp: FG2091
Giá : 136.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Emilia - Re:Zero
Mã sp: FG2090
Giá : 249.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Touka Kirishima - Tokyo Ghoul
Mã sp: FG2089
Giá : 610.000 VNĐ

Hàng Order
Figure Zoro Yakkoudori Ver - One Piece
Mã sp: FG2088
Giá : 449.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn